Trije glavni vzroki, da se digitalizacija v malih in srednjih podjetjih ne izpelje

Mala in srednja podjetja, še zlasti tista v industriji, se pospešeno digitalizirajo. V to jih silijo tudi razmere na trgu, pričakovanja kupcev, konkurenca ter čedalje večja potreba po izmenjavi podatkov v digitalni obliki. Pa vendar projekti digitalizacije pogosto niso uspešni in predstavljajo lastnikom, direktorjem ter vodjem velik izziv in dodatno breme. Zakaj je temu tako?

Tomaž Vidonja, direktor trženja in razvoja kupcev, Eurocon d.o.o.


Digitalizacija predstavlja nevarnost zaradi kibernetskih vdorov v informacijski sistem

Ni vprašanje, ali se bo vdor ali vsaj poskus vdora v informacijski sistem vašega podjetja zgodil, ampak je zgolj vprašanje kdaj. Na področju regije (EMEA) je preko 50% vdorov bilo v podjetja storitvene dejavnosti, industrije ter tehnološka podjetja. Kibernetska varnost je zato glavni zaviralec, da se podjetja ne odločajo za digitalizacijo. So pa mnoga podjetja že uspela vzpostaviti ustrezne sisteme, orodja in prakse, ki jim zagotavljajo visoko kibernetsko varnost, odpornost na napade ter tudi skladnost z zakonodajo (GDPR).

Za digitalizacijo podjetja ne namenijo niti denarja niti kadra

Digitalizacija podjetju prinaša možnost, da pride do podatkov in vpogleda v drobovje procesov ter se na podlagi tega objektivno odloča. Posledično podjetje zmanjša stroške, poveča prihodke in konkurenčnost, lastnikom pa hitreje povrne vložena sredstva. Vendar pa podjetja pogosto v digitalizacijo ne vlagajo ustreznih sredstev, še zlasti ne financirajo projektov digitalizacije in za ta namen ne zaposlijo ali najamejo ustreznega kadra.

Podjetja nimajo pripravljene strategije digitalizacije in kazalnikov uspeha

Preden se podjetje loti katerega od projektov digitalizacije, je ključno, da opredeli poslovne cilje in pa način, kako do njih. Čeprav se sliši v začetku morda nepotrebno imeti strategijo za digitalizacijo, pa so mnoga mala in srednja podjetja, še zlasti iz industrije in izvozniki, strategijo že pripravila ali pa na tem delajo. Posledično so pričela izvajati projekte, od digitalizacije ponudbe/naročil ter upravljanja proizvodnje in dobave, do digitalizacije izdelkov. Poleg prihrankov in zniževanja stroškov, so nekatera podjetja že pričela razvijati tudi digitalno podprte storitve in nadgrajujejo klasično prodajo izdelkov.

Najpogostejši kibernetksi napadi po dejavnosti v EMEATrije elementi kibernetske varnosti značilni za uspešna mala in srednja podjetja


Ocena, testiranje in upravljanje kibernetske varnosti pomeni, da podjetje redno uporablja orodja za varovanje in tudi ocenjevanje izpostavljenosti z vidika kibernetske varnosti, občasno tudi testira potencialne možnosti vdorov v sistem ter ima vzpostavljen pravilnik o kibernetski varnosti, ki ga v praksi izvaja.

Odgovorna oseba za digitalno varnost, ki je lahko zaposleni ali pa najeti strokovnjak, ki pokriva v podjetju koordinacijo in izvajanje vseh aktivnosti vezanih na kibernetsko varnost in varovanje podatkov. Redno o tem poroča in svetuje vodstvu ter je v stalnem stiku z vodji področij in zaposlenimi.

Vpeljava ISO 27001, ki je sistem za upravljanje informacijske varnosti. Podobno, kot je za sodobno poslovanje praktično nujen ISO 9001 in je v uporabi v mnogih, še zlasti proizvodnih in industrijskih podjetjih, je ISO 27001 tisti, ki ga bodo kmalu od vas zahtevali vaši kupci in vi od vaših dobaviteljev. Še posebej to velja za tista podjetja, ki se ukvarjajo z napredno proizvodnjo in tehnološko naprednimi izdelki in rešitvami.


© 2022 Living bits and things

Living bits and things uses cookies for a better user experiance

This website uses cookies for analytics and to ensure you got the best experiance on our website.
Please allow the use of cookies.